Zapisy

 • Jak mogę się skontaktować z Akademią Sportu Colibra?

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez messengera.

 • Czy nabory trwają przez cały sezon?

  Nabór do Akademii trwa przez cały rok, z wyłączeniem miesiąca lipca.

 • W jaki sposób mogę zapisać dziecko na zajęcia?

  W pierwszej kolejności należy się umówić na trening próbny, aby dziecko mogło się zapoznać z grupą oraz trenerem. Jeśli dziecko wyrazi chęć uczestniczenia w dalszych treningach to należy zgłosić ten fakt trenerowi prowadzącemu. Następnym krokiem jest uzupełnienie dokumentów zapisowych oraz wysłanie ich drogą elektroniczną lub dostarczenie trenerowi.

 • Gdzie mogę pobrać oraz wysłać dokumenty zapisowe?

  W zakładce Dokumenty należy pobrać Formularz Zgłoszeniowy, Deklarację Członkowską oraz Umowę. Dokumenty należy wypełnić oraz wysłać/oddać trenerowi na najbliższym treningu.

 • Na jaki okres podpisywana jest umowa z Akademią?

  Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony.

 • Czy badania lekarskie są obowiązkowe, aby na stałe dołączyć do Akademii?

  Badania lekarskie nie są wymagane do uczestniczenia w treningach. Klub zaleca, co oznacza, że rodzic może, ale nie musi przeprowadzić badanie dziecka. Badania są konieczne wyłącznie w przypadku przystąpienia do rozgrywek ligowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

 • Czy w okresie przerwy wakacyjnej dzieci zapisane do Klubu automatycznie zostają przepisane na kolejny sezon?

  Jeżeli jest brak wypowiedzenia ze strony Rodziców to są automatycznie przepisywane na kolejny sezon.

 • Jak można wypisać dziecko z treningów Akademii Sportu Colibra?

  Jeśli dziecko nie ma ochoty brać udziału w treningach lub znalazło sobie nową pasję to w każdej chwili można zrezygnować z zajęć. Wypowiedzenie można złożyć w formie elektronicznej lub na piśmie.

Zajęcia

 • Czy dziecko może skorzystać z treningu próbnego?

  Akademia oferuje dwa niezobowiązujące treningi zapoznawcze.

 • Co muszę zabrać ze sobą na pierwszy trening?

  Na trening próbny dziecko powinno przynieść ze sobą wygodny strój sportowy oraz butelkę wody.

 • W jakich strojach zawodnicy uczestniczą w treningach?

  Zawodnicy trenują wyłącznie w odzieży klubowej AS COLIBRA.

 • Czy Rodzic/Opiekun może uczestniczyć w zajęciach?

  Rodzic/Opiekun może obserwować zajęcia prowadzone na otwartym boisku. Zajęcia na hali prowadzone są bez udziału Rodziców/Opiekunów.

 • Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?

  Standardowo treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Ilość i długość zajęć zależy od kategorii wiekowej i poziomu zaawansowania.

 • Gdzie trenuje Akademia w okresie letnim/zimowym?

  W okresie letnim (kwiecień – wrzesień) trenujemy na Orlikach i innych boiskach, natomiast w okresie zimowym (październik – marzec) na halach sportowych. Decyzję o miejscu treningu podejmuję koordynator Akademii lub trener prowadzący.

 • Czy trening jest odwołany w przypadku niekorzystnej pogody?

  Zajęcia mogą być odwołane w sytuacji, gdy warunki na obiektach sportowych są niesprzyjające i zagrażają bezpieczeństwu zawodników.

 • Czy treningi, które zostały odwołane z przyczyn niezależnych od Akademii Sportu Colibra są odrabiane?

  Dopuszczamy możliwość odwołania 3 treningów w ciągu sezonu bez obowiązku jego odrabiania. W pozostałych przypadkach treningi, które zostały odwołane z przyczyn leżących po stronie Akademii muszą zostać odrobione w dodatkowym terminie.

Płatności

 • Jaki jest numer rachunku bankowego Akademii Sportu Colibra?

  Numer rachunku można znaleźć w zakładce Składki.

 • Czy dzieci są ubezpieczone w ramach podstawowej składki za trening?

  Podstawowa opłata za zajęcia treningowe nie obejmuje dziecka polisą ubezpieczeniową NNW. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się ubezpieczyć dziecko we własnym zakresie.

 • Czy płatności można dokonywać gotówką?

  Opłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie tradycyjnego przelewu.

 • Czy Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zakupu sprzętu treningowego?

  Rodzic/Opiekun prawny ma 14 dni od złożenia umowy na zakup pakietu startowego (koszulka, spodenki, getry, worek).

 • Jaka obowiązuje składka w przypadku rejestracji dziecka w pierwszej oraz drugiej połowie miesiąca.

  Rodzic/Opiekun, gdy zapisze dziecko w I połowie miesiąca zobowiązany do opłacenia składki miesięcznej w pełnej wysokości. W przypadku rejestracji w drugiej połowie miesiąca 50% jej wartości.

 • Czy istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku długotrwałej choroby lub, gdy zawodnik jest kontuzjowany i przechodzi długoterminową rehabilitacje?

  Zwolnione z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 6 tygodni oraz otrzymało taką zgodę ze strony klubu.

 • Czy nieobecność na treningu powoduje obniżenie składki?

  Składka jest stała bez względu na ilość odbytych treningów w danym miesiącu oraz niezależna od obecności dziecka podczas zajęć sportowych.

 • Jaka jest składka w przypadku rodzeństwa (2 dzieci)?

  Składka za dwójkę rodzeństwa jest stała i wynosi 250 zł.