Składki członkowskie

Składka jest opłatą za uczestnictwo w projekcie organizowanym przez Akademię Sportu Colibra. W ramach składki członkowskiej Klub zobowiązuje się do szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej. Składka członkowska jest stała bez względu na ilość odbytych treningów w danym miesiącu oraz niezależna od obecności dziecka podczas zajęć sportowych.

Informacje

  1. Pierwsze dwa treningi pokazowe są nieodpłatne i niezobowiązujące.
  2. W momencie złożenia dokumentów (formularz zgłoszeniowy, deklaracja członkowska, umowa) Uczestnik staje się pełnoprawnym Członkiem Akademii.
  3. Rodzic/Opiekun prawny ma 14 dni od złożenia umowy za zakup pakietu startowego (koszulka, spodenki, getry, worek).
  4. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny dokona rejestracji Uczestnika w pierwszej połowie miesiąca, zobowiązany jest do opłacenia składki miesięcznej w pełnej wysokości.
  5. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny dokona rejestracji Uczestnika w drugiej połowie miesiąca, zobowiązany jest do opłacenia składki miesięcznej w wysokości 50% jej wartości.
  6. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku długotrwałej choroby lub, gdy zawodnik jest kontuzjowany i przechodzi długoterminową rehabilitacje. W tym przypadku należy poinformować klub o zaistniałej sytuacji i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.
  7. Zwolnione z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 6 tygodni oraz otrzymało taką zgodę ze strony klubu.
  8. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

Wysokość i wpłata składki

LOKALIZACJA PRZEDSZKOLAKI SKRZATY ŻAKI ORLIKI
Warszawa, ul. Wiktorska 73 160 zł 180 zł 200 zł 220 zł
Warszawa, ul. Niepodległości 27 160 zł 180 zł 200 zł 220 zł

Koszt pakietu startowego wynosi 170 zł / Zniżka w przypadku rodzeństwa - 20 zł / osoba.

Termin wpłaty składki
Składkę należy wpłacać do 5-tego dnia każdego miesiąca "z góry" na konto Akademii.
Numer rachunku

94 1160 2202 0000 0003 6006 6119
Millennium Bank

Tytuł przelewu

Miesiąc/rok, imię i nazwisko, rocznik (wzór tytułu - 09/2020 Robert Lewandowski 1988).