Program szkolenia

Akademia Sportu Colibra zapewnia zawodnikom sprawdzony system szkolenia opracowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Metodologia szkolenia Akademii Młodych Orłów to nowoczesny i skuteczny program nauczania umiejętności piłkarskich w czterech najmłodszych kategoriach wiekowych.

System stworzony został przez najlepszych polskich trenerów, pracujących na co dzień w klubach, wojewódzkich związkach oraz reprezentacjach Polski. Głównym założeniem tego programu jest ujednolicenie nowoczesnych zasad i standardów gry oraz właściwie usystematyzowana wiedza zgodna z metodologią szkolenia na danym etapie rozwoju młodego człowieka.

Realizacja planu treningowego będzie oparta na wiedzy oraz doświadczeniu naszej wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Pierwszy etap „PRZEDSZKOLAK” 4-6 lat

Zaczynając zajęcia z najmłodszymi uczestnikami naszej Akademii za cel nadrzędny stawiamy sobie by zajęcia toczyły się w świecie bajki. Drugim głównym założeniem jest wzbudzenie zainteresowania do regularnej aktywności fizycznej. Zachęcamy do gry i zabawy, aby dzieci rozwijały swój potencjał ruchowy z radością i uśmiechem na twarzy. Zabawy bieżne, gry, tory przeszkód, wyścigi to nieodzowny element każdych zajęć ruchowych. Przedszkolaki poznają „świat piłki nożnej” głównie przez zabawę.

 • Cele szkoleniowe:

  1. Kształtowanie sprawności ogólnej
  2. Dobra zabawa
  3. Łatwe zadania z piłką
  4. Rozwijanie samodzielności
  5. Zachęcanie do aktywności fizycznej
  6. Wychowanie poprzez sport
 • 2 x w tygodniu

  Czas trwania treningu

Drugi etap „SKRZAT” 7-8 lat

Na tym etapie wprowadzamy dużą różnorodność motywujących zadań ruchowych oraz rozwijamy zdolności koordynacyjne. Zgodnie z rozwojem fizycznym najmłodszych grup wiekowych, kształtowanie koordynacji ruchowej jest fundamentem w prawidłowym opanowaniu elementów technicznych w kolejnych latach szkolenia. Nauczanie podstawowych umiejętności piłkarskich następuje poprzez częsty kontakt z piłką. Opanowanie przez ,,skrzatów’’ pierwszych elementów piłkarskich pozwala przeżywać radość i prawdziwą fascynację z gry w piłkę nożną.

 • Cele szkoleniowe:

  1. Kształtowanie sprawności ogólnej
  2. Rozwijanie zdolności koordynacyjnych
  3. Radość z gry i zabawy
  4. Podstawowe zadania z piłką
  5. Rozwijanie samodzielności
  6. Zachęcanie do aktywności fizycznej
  7. Wychowanie poprzez sport
 • 2 x w tygodniu

  Czas trwania treningu

Trzeci etap „ŻAK” 9-10 lat

Elementy poznane we wcześniejszych kategoriach wiekowych będą stanowić podstawę nauczania w kategorii żak. Na tym etapie rozpoczynamy właściwe nauczanie podstawowych elementów techniki specjalnej oraz działań indywidualnych i grupowych, poprzez stosowanie metodyki nauczania opartej na ciągłej progresji. W tej kategorii wiekowej dużą uwagę zwracamy na rozwijanie kreatywności zawodnika. Zachęcamy do tego, aby dzieci samodzielnie podejmowały decyzje w różnych sytuacjach boiskowych.

 • Cele szkoleniowe:

  1. Wszechstronne szkolenie ruchowe
  2. Rozwijanie zdolności koordynacyjnych
  3. Zadowolenie i przyjemność z gry
  4. Wszechstronne zadania z piłką
  5. Rozwijanie techniki indywidualnej
  6. Rozwijanie kreatywności
  7. Kształtowanie motywacji
  8. Wychowanie poprzez sport
 • 2 x w tygodniu

  Czas trwania treningu

Czwarty etap „ORLIK” 11-12 lat

W naszym systemie szkolenia etapami wprowadzamy nowe elementy w obszarze techniczno-taktycznym, motorycznym oraz mentalnym. Kształtujemy wszechstronny rozwój naszych zawodników i stopniowo zwiększamy poziom trudności w nauczaniu techniki indywidualnej, głównie poprzez gry i ćwiczenia. Metodologię szkolenia na tym etapie rozwoju młodego piłkarza uzupełnia kształtowanie inteligencji piłkarskiej oraz budowanie świadomości. Wiedza ta pozwoli zawodnikom lepiej wyznaczyć cel oraz kierunek dalszego samodoskonalenia.

 • Cele szkoleniowe:

  1. Wszechstronne szkolenie ruchowe
  2. Rozwijanie zdolności koordynacyjnych
  3. Zadowolenie i przyjemność z gry
  4. Doskonalenie elementów technicznych
  5. Rozwijanie cech motorycznych
  6. Rozwijanie myślenia taktycznego
  7. Rozwijanie kreatywności
  8. Budowanie świadomości
  9. Wychowanie poprzez sport
 • 2 x w tygodniu

  Czas trwania treningu

Co po ukończeniu 12 roku życia?

Przygotowanie młodego człowieka do wykonywania w sposób profesjonalny zawodu piłkarza jest procesem długofalowym.

Wiele czynników wpływa na osiągniecie zamierzonego celu.

Nasza Akademia szkoli młodych adeptów piłki nożnej do 12 roku życia. Dla osób które ukończyły ten wiek, proponujemy dwie drogi dalszego rozwoju:

 • jeśli zawodnik po ukończeniu 12 roku życia będzie chciał dalej kontynuować treningi w naszym klubie to wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i skłaniamy się do utworzenia grupy rekreacyjnej,
 • jeśli zawodnik po ukończeniu 12 roku życia wyraża chęć do podejmowania nowych wyzwań, służymy pomocą w doradztwie dalszej ścieżki rozwoju.